Hạ tầng mạng

Xu thế ảo hoá hiện nay không chỉ ảo hoá về hệ thống máy chủ, lưu trữ mà còn ảo hoá cả hệ thống mạng. Hiện nay việc triển khai hạ tầng mạng không chỉ đơn thuần là sự kết hợp các thiết bị phần cứng như trước đây, mà phải thiết kế theo các tiêu chuẩn thống nhất.

Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco, Juniper … cùng với khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các hãng HP, HP, IBM, Juniper… Chúng tôi có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp.