Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại Camera khác nhau, tuy nhiên việc quản lý tập chung, lưu trữ và xử lý hình ảnh còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Chúng tôi triển khai các dự án về Camera giám sát trong nhiều năm, sẽ giúp quý khách hàng có những lựa chọn và tư vấn phù hợp