• Screen Shot 2018-07-20 at 1.52.02 PM
  • Screen Shot 2018-07-20 at 1.44.16 PM

Hội nghị truyền hình (Video Conference) là dịch vụ đƣợc triển khai và sử dụng dựa trên các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến nhƣ IP (Internet Protocol), ATM, POST hay ISDN. Dịch vụ này cung cấp khả năng truyền hình ảnh, âm thanh trực tuyến giữa nhiều điểm trên mạng, giúp tăng cƣờng khả năng tƣơng tác, trao đổi giữa các thành viên trong hội nghị với nhau. Hội nghị truyền hình (Video Conference) có thể đƣợc áp dụng vào các lĩnh vực :

  •  Hội nghị, giao ban, trao đổi công việc của các đơn vị có vị trí địa lý xa nhau .
  • Trao đổi thông tin, tài liệu của các nhóm làm việc chung.
  •  Dạy và học trực tuyến từ xa theo mô hình học trên mạng (E-Learning).
  •  Chăm sóc y tế từ xa: ngƣời bệnh có thể đƣợc khám bệnh, chẩn đoán hay thậm chí phẫuthuật gián tiếp từ các chuyên gia y tế tại những nơi rất xa.
  • Các công việc và lĩnh vực yêu cầu trao đổi thông tin, hình ảnh, âm thanh thời gian thựckhác. Với mỗi lĩnh vực, dịch vụ hội nghị truyền hình luôn là lựa chọn số một khi khoảng cách giữa các điểm liên lạc với nhau là khá xa, không thuận lợi cho việc đi lại để trực tiếp gặp mặt nhau trao đổi công việc.Hệ thống Hội Nghị Truyền Hình (Video Conferencing) ngày nay là một dịch vụ mở rộng trên nền hạ tầng IP (H.323) hoặc ISDN (H.320). Mục tiêu của việc triển khai hệ thống này là nhằm triển khai dịch vụ thông dụng và phổ biến hiện nay cho phép các công ty ở trụ sở chính và các công ty thành viên tại chỗ hoặc ở xa có thể trao đổi với nhau không chỉ bằng lời nói và mà bằng hình ảnh và không chỉ với một vài công ty mà có thể tham gia nhiều công ty cùng lúc, từ đó hình thành một mạng thống nhất trên toàn hệ thống mạng.